Regsol vanaf 01/04/2017

Vonnis
Datum vonnis
Rechter-commissaris
.
Eerste pv van nazicht de schuldeisers
Omschrijving

Vanaf 1 april 2014 zal elk faillissementsdossier opgenomen en bewaard worden in het Centraal Register Solvabiliteit.

 

Indien u schuldeiser bent, zal u voortaan op elektronische wijze aangifte moeten doen van uw schuldvordering via www.regsol.be.

 

Voor deze elektronische aangifte dient een vergoeding van € 6,00 betaald te worden. Deze verplichting geldt niet voor rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn en natuurlijke personen (d.i. iemand die niet over een ondernemingsnummer beschikt). Zij kunnen hun aangifte indienen met een aangetekende brief op het kantooradres van de curator.

 

Wanneer uw aangifte werd ingediend, krijgt u toegang tot het faillissementsdossier en kan u uw aangifte steeds bekijken, aanvullen of verbeteren.

 

Bijgevoegd aangifteformulier helpt u bij de aangifte van uw schuldvordering. U kan dit formulier invullen en samen met uw stavingsstukken uploaden via regsol.

Aangifteformulier schuldvorderingen