Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

 

Als naaste medewerker van de vroegere 'Ombudsdienst voor verkeersslachtoffers' heeft Dewael & Partners een ruime ervaring in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval of van een medische fout?
Wij helpen u bij de recuperatie van zowel uw voertuigschade als uw welzijnsschade of om een integrale schadeloosstelling af te dwingen.

Hiervoor werken we samen met andere specialisten, zoals:

·         door u gekozen, raadgevende geneesheren, gespecialiseerd in de evaluatie en de begroting van menselijke schade.

·         technische raadgevers (burgerlijk ingenieurs) voor de berekening en de bepaling van het ontstaan van het ongeval en de verantwoordelijkheid ervan.

·         ergonoom-ergologen om de exacte weerslag van uw fysiologische invaliditeit op de arbeidsongeschiktheid te bepalen.

·          accountants en bedrijfsrevisoren om de inkomensschade op een correcte wijze te begroten.

Voor de recuperatie van schade die werd veroorzaakt door een ongeval, worden de kosten meestal gedekt door de verzekeringspolis rechtsbijstand wagen of de waarborg rechtsbijstand voorzien in de polis privé - leven. Als u een dergelijke polis heeft, worden deze kosten voor u vergoed en hoeft u zelf geen voorschotten te betalen.