Handels- en Economisch Recht

 

Het handels- en economisch recht is een snel evoluerend vakgebied. De wetgever ondernam de laatste jaren diverse initiatieven en bundelde talrijke afzonderlijke wetten tot het Wetboek Economisch Recht (WER). In dit wetboek staan onder andere de Wet Marktpraktijken, Mededingingsrecht, Handelsagentuur, Alleenverkoopwet, Intellectuele eigendom, Consumentenbescherming, Kredietovereenkomsten.

Het volledige handels -en economisch recht is uiteraard breder dan het WER. Andere belangrijke wetten in dit recht zijn bijvoorbeeld de Wet Betalingsachterstand en de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige.