Vennootschapsrecht

 

Een vennootschap oprichten is meer dan het bijeenbrengen van startkapitaal en standaardstatuten uitwerken.

Dewael & Partners adviseert u - in overleg met uw boekhouder - graag en deskundig bij het kiezen van de voor u meest geschikte vennootschapsvorm.

We stellen de statuten voor u op aangepast aan de aard van uw onderneming. We werken vanaf het begin oplossingen uit voor eventuele toekomstige geschillen en nemen deze mee op in de statuten. Bijvoorbeeld: aandelenoverdracht, geschillen tussen vennoten of zaakvoerders, overdracht van handelsfondsen, …

Zie ook de rubrieken: insolventierecht, handels- en economisch recht, invordering van onbetaalde facturen.