Invorderingen van onbetaalde facturen

Als u als ondernemer geconfronteerd wordt met wanbetaling, heeft dit een onmiddellijke invloed op de liquiditeitspositie van uw onderneming. Het is daarom cruciaal dat u onbetaalde facturen snel en rendabel invordert.

Dewael & Partners staat voor u in voor alle handelingen die nodig zijn voor het invorderen van een onbetaalde factuur. Dit gaat van de ingebrekestelling tot het voeren van procedures voor de bevoegde rechtbanken.

Dankzij onze expertise in het insolventierecht kunnen wij u bovendien adviseren in het nemen van passende maatregelen om uw schuldvordering te beveiligen.

Indien nodig spreken we met uw onderneming een vergoedingsregeling op maat af, zodat u uw schuldvordering zo voordelig mogelijk recupereert.