Wie een faillissementsdossier wil inzien of beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit', of er schuldvorderingen in wil neerleggen, betaalt daarvoor vanaf 1 april 2017 een retributie. De bedragen van de verschillende retributies staan in het KB van 27 maart 2017.

 

Het bedrag van de retributie (art. 5/6, § 1, faillissementswet) varieert naargelang de gebruiker van het register, de manier van neerlegging en het bedrag van het actief van de boedel.

 

Het bedrag van de retributie bedraagt vanaf 1 april 2017:

  • 6 euro voor het neerleggen van de aangifte van schuldvorderingen door een schuldeiser via het register met een eventuele inzage van het faillissementsdossier via het register of voor inzage van het faillissementsdossier via het register zonder een aangifte van schuldvordering;
  • 0 euro per jaar voor het beheer van het faillissementsdossier via het register, voor faillissementen met een actief van 0 tot 1.500 euro;
  • 25 euro per jaar voor het beheer van het faillissementsdossier via het register, voor faillissementen met een actief van 1.501 tot 5.000 euro;
  • 295 euro per jaar voor het beheer van het faillissementsdossier via het register, voor faillissementen met een actief vanaf 5.001 euro.

 

De retributies worden betaald aan de beheerder en door hem geïnd. Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

De overheidsinstellingen die bij het vervullen van hun opdracht gebruikmaken van het register, moeten deze retributies niet betalen.