Lies Dewael

advocaat Lies Dewael

Lies Dewael

Advocaat

Bio

Meester Lies Dewael

·         treedt op als curator van faillissementen bij de rechtbanken van koophandel van Brussel en van Leuven.

·         begeleidt u als erkend bemiddelaar in alternatieve methodes van geschillenbeslechting, zowel voor burgerlijke als voor commerciële geschillen.

.         staat u of uw onderneming bij in de opmaak en het nazicht van burgerlijke of commerciële contracten.

Lies Dewael studeerde in 2010 af aan de KU Leuven als Master in de Rechten. Het jaar daarop behaalde zij een master-na-master ondernemingsrecht aan de ULB.

Zij is ingeschreven aan de balie van Leuven en Brussel en sinds september 2011 werkzaam bij Dewael & Partners.

Lies Dewael heeft een bijzondere interesse in het ondernemingsrecht volgde in 2013 de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar. In 2016 werd zij benoemd tot curator bij de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel en in 2017 bij de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Tevens is zij erkend als bemiddelaar in burgerlijk en commerciële geschillen.